Zdravstvena ocena tveganja

Mesto-Zdravja-medicina-dela

Ocena tveganja

Vsako delovno mesto mora biti ocenjeno z vidika vpliva tveganja na zdravstveno stanje delavca. Zdravstveno oceno tveganja pripravi zdravnik medicine dela, prometa in športa v sodelovanju z izbranim varnostnim inženirjem, ki ga izbere podjetje.

Za koga?

  • Za podjetja
  • Za varnostne inženirje, ki pripravljajo izjavo o varnosti z oceno tveganja

Kdaj je potrebno pripraviti ali
revidirati oceno tveganja?

  • Ob ustanovitvi posameznega delovnega mesta
  • Ob vsaki posameznega spremembi delovnega mesta

Kaj vključuje
analiza zdravja zaposlenih?

  • Pripravo strokovne podlage in oceno zdravstvenih tveganj za posamezna delovna mesta
  • Analizo vpliva delovnega mesta na zdravje delavca
  • Posebne zdravstvene zahteve za posamezna delovna mesta
  • Obseg in pogostost zdravstvenih pregledov za posamezno delovno mesto
  • Ukrepe s katerimi lahko zmanjšamo ali odpravimo tveganja (ergonomski, higienski, medicinski, preventivni)

Ostalo

Scroll to Top