Zdaravniški pregledi za samozaposlene

Samostojni podjetnik: zdravniški pregledi niso nujni, so pa priporočljivi

Samozaposleni, ki ne zaposluje delavcev, lahko sam pripravi izjavo z oceno tveganja. Prav tako ni dolžan opravljati preventivnih zdravstvenih pregledov, vendar smo v primeru, da delo, ki ga opravlja, ne vpliva na zdravje in je verjetnost poškodb pri delu zanemarljiva. V nadaljevanju pojasnjujemo v katerih primerih vam bo prišlo zdravniško spričevalo še kako prav.

samostojni podjetnik lahko sam oceni tveganja in pripravi izjavo

Samostojni podjetnik, ki je samozaposlena oseba, torej v delovni proces ne vključuje drugih oseb v skladu z zakonom Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), lahko samo oceni tveganja za zdravje in varnost pri delu. Če posebnih tveganj ni in je verjetnost poškodb pri delu zanemarljiva, lahko tudi sam pripravi oceno tveganja.

“Ocena tveganja za varnost in zdravje pri delu je pisni dokument s katerim se podjetnik izjasni, da je ocenil tveganja in delo, ki ga opravlja ne predstavlja nevarnosti za zdravje in poškodbe pri delu. Dokument mora biti podpisan in shranjen med ostalimi akti podjetja”.

kako oceniti tveganja?

1. Korak: Prepoznavanje nevarnosti in ogroženih oseb

Na delovnem mestu poiščite vse, kar bi lahko povzročilo poškodbo, in ugotovite, kateri delavci bi lahko bili izpostavljeni nevarnostim.

2. Korak: Ocenjevanje in prednostno razvrščanje tveganj

Ovrednotite tveganja (resnost in verjetnost možne škode…) in jih razvrstite po pomembnosti.

3. Korak: Odločitev o preventivnem ukrepu

Opredelite ustrezne ukrepe za odpravljanje ali obvladovanje tveganj.

4. Korak: Ukrepanje

Opredelite načrt prednostnih preventivnih in varnostnih ukrepov in pričnite z njihovim uvajanjem.

5. Korak: Spremljanje in posodabljanje

Oceno tveganja morate redno posodabljati in na ta način zagotavljati njeno ažurnost, kadar:

  • obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni,
  • se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo,
  • obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

Predhodni in obdobni zdravniški pregledi

Če je tveganje za zdravje in poškodbe pri delu zanemarljivo, samozaposlenim ni potrebno opravljati predhodnega in obdobnih preventivnih zdravniških pregledov.

“Čeprav ni zakonsko določeno, je kljub vsemu priporočljivo, da samozaposlena oseba opravi zdravniški pregled. Predvsem v izogib morebitnim zapletom, glede izplačila odškodnine zaradi nezgode pri delu s strani ZZZS. Nadzorne institicije navadno želijo preveriti zdravstveno stanje pred nastankom bolezni ali poškodbe. Ustrezno dokazilo je zdravniško spričevalo, ki ga prejmete po opravljenem predhodnem oziroma obdobnem preventivenem zdravstvenem pregledu.

Kako oceniti ali tveganja za zdravje in poškodbe pri delu obstajajo

Če opravljate delo v hrupu, na višini, pretežen del delovnika vozite, rokujete z nevarnimi snovmi, premikate težka bremena, ste pri izvajanju dela v prisiljeni druži ali nosite orožje so tveganja večja. To je le nekaj primerov zaradi katerih je možen vpliv dela, ki ga opravljate, na vaše zdravje. Vsako delovno mesto ima svoje specifike, zato je pomembno, da greste skozi seznam vseh nalog, ki jih opravljate. Strošek priprave dokumentacije in rednih zdravniških pregledov je zanemarljiv v primerjavi s težavami, ki jih samostojni podjetnik lahko ima zaradi pomanjkljive dokumentacije v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Pri opravljanju določenih del tveganja so, zato je potrebna ocena tveganja

Če ugotovite, da delovne naloge, ki jih opravljate, predstavljajo povečano tveganje za zdravje in poškodbe pri delu, morate poskrbeti za 3 področja:

  • Izdelavo o varnosti z oceno tveganja, ki jo pripravi varnostni inženir.
  • Izdelavo zdravstvene ocene tveganja, ki jo pripravi pooblaščeni zdravnik medicine dela.
  • Opraviti predhodni in po programu iz zdravstvene ocene tveganja obdobne zdravniške preglede.

še ena posebnost: opravljanje del na skupnem delovišču

Če opravljate delo na skupnem delovišču z drugimi izvajalci ali pri delu uporabljate infrastrukturo in opremo drugega podjetja, morate vsi udeleženci s sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zapisane ukrepe izvajati in določiti odgovorno osebo za njihovo izvajanje.

Vseeno Ne zanemarite pomena rednih preventivnih zdravniških pregledov

Želimo opozoriti, da preventivni zdravniški pregledi za delo niso zgolj ocena delozmožnosti. Pri vsebini pregleda je velik poudarek tudi na preprečevanju in zgodnjem odkrivanju kroničnih bolezni, ki mogoče trenutno še ne povzročajo težav. Prav odkrivanje bolezni v začetni fazi je ključnega pomena za preprečitev kasnejših resnih težav.

Zato vseeno priporočamo, da se vsaka odrasla oseba vsaj vsakih 5 let udeleži preventivnega zdravniškega pregleda. Tako dobite vpogled v trenutno zdravstveno stanje in ste opozorjeni na morebitne spremembe v vašem telesu, ki nakazujejo na potencialen razvoj kroničnih bolezni ali drugih zdravstvenih težav . Pravočasno ukrepanje vpliva tako na dolžino, sploh pa kvaliteto življenja.

V Mestu zdravja skrbimo, da je preventivni pregled prijetna izkušnja. Opravijo se osnovne laboratorijske preiskave krvi in urina, EKG, pregled kapacitete pljuč, pregled vida, sluha ter posvet z zdravnikom, ki vam glede na vaš življenjski slog svetuje o spremembah, ki bi jih bilo priporočljivo uvesti v vaš vsakdan z namenom krepitve zdravja in ohranjanja vitalnosti telesa. Po posvetu z zdravnikom se lahko, glede na trenutno zdravstveno stanje ali na vašo željo, obseg preiskav tudi razširi.

Imate specifična vprašanja? Kontaktirajte nas: Kontakt

Scroll to Top