Promocija zdravja na delovnem mestu

Mesto-Zdravja-medicina-prometa

Analiza zdravja zaposlenih

V vsakem podjetju izpad delavca zaradi slabše psihofizične kondicije ali dolgotrajne bolniške pomeni organizacijsko, kadrovsko in finančno izgubo. Delavec, ki se slabo počuti oz. ni zdrav je pri delu nezbran, nemotiviran in dela slabše. Za ugotavljanje splošnega zdravstvenega stanja zdravja zaposlenih, za vas na podlagi različnih virov pripravimo analizo zdravja vaših zaposlenih. Pri tem odkrivamo šibka področja, kjer nastaja največ razlogov za slabšanje zdravja in bolniške odsotnosti in ter poišče primerne rešitve.

Kdaj oziroma kako pogosto je potrebno narediti analizo zdravja zaposlenih?

Podjetja, ki imajo zdravje in počutje zaposlenih v ciljih podjetja, priporočamo, da se čim prej seznanijo s splošnim zdravstvenim stanjem zaposlenih. Na podlagi analize zdravja zaposlenih podjetje lažje izbere prave ukrepe s katerimi vpliva na izboljšanje psihofizičnega počutja zaposlenih. Poleg tega bo ob tem podjetje nagrajeno z večjo pripadnostjo svojih sodelavcev, produktivnostjo in nižjimi stroški bolniških odsotnosti.

Za koga?

  • Za delodajalce, ki napotujejo svoje delavce v ambulanto Mesto zdravja (podatke za analizo pridobimo skozi preiskave, ki jih opravljamo pri posameznem zaposlenem)
  • Za delodajalce, ki se zavedajo vpliva zdravstvenega stanja delavcev na produktivnost
  • Za podjetja, ki želijo izobraziti svoje zaposlene o preventivnih ukrepih za ohranjanje zdravja
  • Za delodajalce, ki želijo dolgoročno znižati stopnjo bolniških odsotnosti

Kako poteka dan promocije zdravja?

Meritve in pregledi potekajo na sedežu podjetja, tako lahko delo vaših sodelavcev poteka dokaj nemoteno. Skupaj z naročnikom ustrezno pripravimo prostor, kjer po postajah potekajo meritve. V eni uri lahko ekipa treh zdravstvenih delavcev izvede meritve pri približno 20 ljudeh. Na meritvah je hkrati prisotna še medicinska sestra, ki daje ustrezne napotke, odgovarja na vprašanja in posameznikom obširneje svetuje. V primeru večjega števila zaposlenih lahko meritve opravlja več zdravniških ekip hkrati.

Kako pridobite analizo zdravja zaposlenih?

  • Če napotujete svoje zaposlene na predhodne ali obdobje zdravniške preglede v našo ambulanto
  • Če se odločite za izvedbo dneva promocije zdravja

Izobraževanja s področja promocije zdravja na delovnem mestu

Življenjski slog delavca vpliva na njegovo zdravje, splošno dobro počutje in tudi na kakovost opravljanja dela. Z ozaveščanjem o zdravem načinu življenja delavcem olajšate delo in preprečite nastanek zdravstvenih težav, ki vodijo v bolniške odsotnosti. Nova znanja in priporočila, ki so jih deležni na izobraževanjih in delavnicah prispevajo tudi k višji produktivnosti in izboljšanju odnosov v kolektivu.

Izboljšanje splošnega zdravstvenega stanja zaposlenih je tek na dolge proge.

Ostalo

Scroll to Top