Promocija zdravja na delovnem mestu

Orodje za zvišanje produktivnosti in znižanje bolniških odsotnosti
Zdravje je, tako za zaposlenega kot za delovno organizacijo, predpogoj za dobro opravljeno in uspešno delo. Prisotnost stresa zaradi slabega zdravstvenega stanja ali bolečin znižuje produktivnost, vpliva na ustvarjalnost in odnos do dela.

“Učinkovit program promocije zdravja po raziskavah Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, vsak vložen evro povrne z 2,4 do 4,8 evri.”

Kaj obsega promocijA zdravja na delovnem mestu?

Mesto-zdravja-promocija-zdravja-na-delovnem-mestu
“Promocija zdravja mora biti načrtovana in dolgoročna”
Enotnih navodil v zakonu ni, kar daje priložnost podjetje, da načrtovanje in aktivnosti prilagodijo svojim potrebam in ciljem. Pomembno je, da vodstvo namensko določi skupino, ki bo načrtovala in izvajala aktivnosti in njihovo delo tudi podpre. Skupina je lahko sestavljena iz zaposlenih, vodstvenih delavcev ter zunanjih strokovnjakov.
Analiza stanja
Analitike se lahko lotite na več različnih načinov. Podatki, ki jih je v ta namen smiselno pridobiti in analizirati so sledeči:
 • Starostna struktura zaposlenih, saj imajo starejši drugačne potrebe in izhodišča za razvoj kroničnih bolezni in poškodb kot mladi.
 • Anketa o zadovoljstvu zaposlenih ter njihovih potrebah in pričakovanjih.
 • Način dela, ki se uporablja v podjetju (pri pretežno sedečem delu so nevarnosti za razvoj bolezni in poškodbe drugačne kot pri delavcih, ki delajo fizična dela, prav tako je razlika ali pretežen del delavcev dela v pisarni ali na terenu).
 • Če imate dolgoletnega izvajalca medicine dela in vaši delavci pri njem redno opravljajo preventivne zdravstvene preglede, od njih zahtevajte poročilo,s katerim dobite vpogled v povprečno zdravstveno stanje v vašem podjetju. Prav tako lahko medicina dela preko NIJZ zagotovi podatke o vzrokih za bolniški stalež.
 • Lahko se odločite tudi za opravljanje meritev v podjetju. Osebje naše ambulante na sedežu vašega podjetja izvede meritve in pripravi analizo tveganj za nastanek kritičnih bolezni.
 • Ogled delovnih mest in priporočila zdravnika medicine dela, prometa in športa.
 • Seznanite se s poškodbami na delovnem mestu
Postavljanje ciljev
Cilji morajo motivirati tako delovno skupino kot tudi zaposlene.  V pomoč vam je lahko metoda SMART

“SMART –> specific, measurable, achieveable, realistic, timely

v prevodu: Cilji naj bodo specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni, časovno omejeni.”

Cilji naj bodo usmerjeni v konkretna področja, kot na primer:
 • višja produktivnost,
 • zmanjšanje odsotnosti iz dela zaradi bolezni ali poškodb (spremljate jih lahko preko pooblaščenega izvajalca medicine dela, ki pridobi podatke s strani NIJZ),
 • obvladovanje stresa,
 • znižanje stroškov zaradi slabše produktivnosti povezne s stresom zaradi zdravstvenih težav in bolečin.
Definirajte aktivnosti
Vsekakor je smiselno pogledati čez plot in se posvetovati z drugimi podjetniki o ukrepih, ki jih izvajajo na področju promocije zdravja ter proučiti primere dobre prakse. K načrtovanju aktivnosti pa pristopite z vedenjem, da dve organizaciji enaki, zato je smotrno načrtovati lastne aktivnosti, ki bodo koristile vašim zaposlenim in posledično vašim ciljem. Aktivnosti so lahko v obliki:
 • ergonomskih rešitev in tehničnih izboljšav,
 • organizacijskih izboljšav,
 • spodbud za zaposlene,
 • izobraževanj.
Pogosti, enostavni ukrepi, ki se jih poslužujejo podjetja
 • spodbujanje uporabe kolesa ali hoje na poti v službo,
 • spodbujanje k uporabi stopnic namesto dvigal,
 • sadne in zelenjavne košarice, ki so zaposlenim ves čas na voljo,
 • spodbujanje pitja vode in nameščanje avtomatov za vodo,
 • možnost uporabe opreme za pripravo in pogrevanje hrane,
 • pisarniški otoki s kopirnimi stroji in tiskalniki, da delavci, ki opravljajo pretežno sedeče delo, večkrat dnevno vstanejo,
 • uporaba opreme in pripomočkov, ki olajša delo,
 • izbira uravnoteženih obrokov v kolikor je v podjetju organizirana prehrana.
Spremljanje rezultatov in prilagoditve aktivnosti
S promocijo zdravja se vpliva na navade zaposlenih, ki niso nujno neposredno povezane z delovnimi nalogami, zato je potrebna spodbuda in vztrajnost, da posameznik ponotranji nova področja, ki jih usvaja. Učinkovite so aktivnosti, ki jih zaposleni sprejmejo in se jih poslužujejo. Za konkretne rezultate pa je potrebno nekajletno usmerjeno delo, saj se s promocijo zdravja skuša dotakniti tako vrednot tako organizacije same kot tudi posameznika. Kratkoročno bodite pozorni na rezultate pri posameznikih, spremembo klime v organizaciji. Preverjajte učinkovitost z anketami . Spremljanje sprememb v podjetju z anketami, rednimi sestanki in intervjuji z zaposlenimi, letnim pregledom statistike vam bodo dale uvid ali so aktivnosti, ki jih izvajate učinkovite v vašem kolektivu in uspešne pri načrtovanju ciljev. Ni nujno, da bo že prvi ukrepi dali želene rezultate, zato kar pogumno spreminjajte aktivnosti in bodite inovativni.

Storitve MESTA ZDRAVJA

Aktivnosti na področju promocije zdravja se močno prepletajo z dejavnostjo medicine dela, prometa in športa. V naši ambulanti lahko podjetjem za katere izvajamo zdravniške preglede pripravimo analitiko zdravstvenega stanja zaposlenih in analizo razlogov za bolniške odsotnosti. Aktivno sodelujemo pri pripravi programa promocije zdravja na delovnem mestu. Izvajamo preventivne meritve z namenom zgodnjega odkrivanja kroničnih bolezni. Pripravljamo in izvajamo delavnice ali dolgoročnejše programe za dosego ciljev na področju promocije zdravja. Naše dejavnosti bodo učinkovale, če bomo seznanjeni s cilji podjetij, zato jih ne naštevamo. Spekter ponudbe je zelo širok. Da učinkovito in strokovno zadovoljimo naročnikove potrebe pri naših programih sodelujejo zdravnik medicine dela, prometa in športa, medicinske sestre, nutricionisti, fizioterapevti, osebni trenerji, zobozdravnik in psihologi. Kontaktirajte nas, pa bomo po uvodnem sestanku za vas pripravili ponudbo. Naše storitve promocije zdravja si lahko ogledate na Promocija zdravja na delovnem mestu. Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 030 20 700. Povpraševanje lahko oddate preko spodnjega obrazca.
Scroll to Top