Predhodni in obdobni zdravniški pregled

Mesto-zdravja-medicina-dela-predhodni-zdravniski-pregled-za-delodajalce-zaposleni

Predhodni zdravniški pregled

Predhodni zdravniški pregled opravijo novo zaposleni v podjetju pred nastopom dela. Ugotavlja se zmožnost za opravljanje dela na določenem delovnem mestu, trenutno zdravstveno stanje.

Za koga?

 • Za novo zaposlene
 • Za samostojne podjetnike

Kdaj je potrebno opraviti
predhodni zdravniški pregled?

Predhodni zdravniški pregled opravi vsak novozaposleni pred pričetkom dela pri delodajalcu in ob menjavi delovnega mesta, če je iz ocene tveganja razvidno, da so predvidene dodatne obremenitve.

Kaj potrebujete za pregled?

 • Izpolnjen obrazec 8,204, ki ga izpolni delodajalec
 • Osebni dokument
 • Izpis iz zdravstvenega kartona ali zdravstveni karton, ki ga naročite pri osebnem zdravniku

Kaj vključuje
predhodni zdravniški pregled?

Predhodni zdravniški pregled vključuje preiskave, ki so predvidene za delovno mesto na podlagi zdravstvene ocene tveganja in Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev.

Osnovni pregled obsega:

 • Anamnezo (delovna, osebna, socialna)
 • Antropometrične meritve (telesna masa, telesna višina, indeks telesne mase)
 • Osnovne laboratorijske preiskave krvi in urina
 • Testiranje vidnih funkcij
 • EKG
 • Testiranje sluha s šepetom
 • Pregled in posvet pri zdravniku
 • Pregled obstoječe medicinske dokumentacije
 • Izdajo zdravniškega spričevala
 • Izdajo izvida

Za opravljanje del na določenih delovnih mestih, kjer se predvidevajo večje obremenitve so potrebne dodatne preiskave.

Obdobni zdravniški pregled

Obdobni zdravniški pregled je namenjen delavcem, ki so več let zaposleni pri istem delodajalcu. Namen je kontrola zdravstvenega stanja delavca in izpolnjevanja zdravstvenih zahtev za delo na določenem delovnem mestu. Podlaga za določanje pogostosti, obsega, vsebine in rokov posameznega preventivnega pregleda je zdravstvena ocena tveganja delovnega mesta, kje je tudi zapisano, kako pogosto je obdobni pregled potrebno ponoviti. Na obdobni pregled zaposlenega napoti delodajalec.

Za koga?

 • Za zaposlene
 • Za samostojne podjetnike

Kdaj je potrebno opraviti
obdobni zdravniški pregled?

Obseg in pogostost zdravniških pregledov za posamezno delovno mesto je določen v zdravstveni oceni tveganja.

Kaj potrebujete za pregled?

 • Izpolnjen obrazec 8,205, ki ga izpolni delodajalec
 • Osebni dokument
 • Izpis iz zdravstvenega kartona ali zdravstveni karton, ki ga naročite pri osebnem zdravniku

Kaj vključuje
obdobni zdravniški pregled?

Pogostost obdobnih pregledov je navedena v zdravstveni oceni tveganja. Zdravstveno oceno tveganja pripravi zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih.

 • Anamnezo (delovna, osebna, socialna)
 • Antropometrične meritve (telesna masa, telesna višina, indeks telesne mase)
 • Osnovne laboratorijske preiskave krvi in urina
 • Testiranje vidnih funkcij
 • EKG
 • Testiranje sluha s šepetom
 • Pregled in posvet pri zdravniku
 • Pregled obstoječe medicinske dokumentacije
 • Izdajo zdravniškega spričevala
 • Izdajo izvida

Za opravljanje del na določenih delovnih mestih, kjer se predvidevajo večje obremenitve so potrebne dodatne preiskave. Dodatne preiskave so določene v oceni tveganja delovnega mesta.

Ostalo

Scroll to Top