SPLETNA IZJAVA O ZASEBNOSTI

Zaposleni v Mesto Zdravja d.o.o., ki je lastnik in upravljalec spletnega mesta mestozdravja.si, se zavedamo in spoštujemo zasebnost strank in zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno in skladno z zakonodajo.

Ta izjava o zasebnosti podaja splošne informacije o tem, katere osebne podatke bi lahko  obdelovali in zbirali o vas, kadar se znajdete v vlogi obiskovalca naše spletne strani ali poslovnih prostorov, ali ko pridete v stik z našimi sodelavci, dobavitelji ali drugimi poslovnimi partnerji. Zato vas prosimo, da to izjavo o zasebnosti pozorno preberete.

Zbiramo in obdelujemo lahko naslednje podatke o vas:

Podatki, ki nam jih posredujete: 

to so vaši podatki, ki nam jih posredujete, ko: izpolnjujete obrazce na naši spletni strani (ali druge obrazce, za katere vas prosimo, da jih izpolnite), nam izročite vizitko (ali kaj podobnega) ali komunicirate z nami po telefonu, pošti, e-pošti ali na drug način. Ti podatki lahko na primer vključujejo vaše ime in priimek, naslov, e-poštni naslov in telefonsko številko; podatke o vašem poslovnem razmerju z družbo Paramedic ter podatke o vašem poklicu, ozadju in interesih.

Podatki, ki jih o vas zbirajo naša spletna stran in drugi sistemi: 

Med obiskom naše spletne strani se bodo o vas in vašem obisku samodejno zbirali nekateri podatki, vključno z naslovom internetnega protokola (IP), ki se uporablja za povezavo vaše naprave z internetom, in nekateri drugi podatki, kot so vrsta in različica vašega brskalnika ter strani, ki jih obiščete na naši spletni strani.

Naša spletna stran lahko na vašo napravo prenaša tudi »piškotke« – to je opisano v posebni izjavi o piškotkih.

Če našim zaposlenim in drugim članom osebja pošiljate e-poštna sporočila, jih kličete po telefonu ali jim pošiljate druga elektronska sporočila, bodo naši sistemi informacijske tehnologije beležili podrobnosti o teh pogovorih, včasih tudi njihovo vsebino.

Drugi podatki: 

Nekatere podatke lahko zbiramo tudi iz drugih virov. Na primer: če smo v poslovnem razmerju z organizacijo, ki jo zastopate, nam lahko vaši sodelavci ali drugi poslovni stiki posredujejo nekatere vaše podatke, kot so vaši podatki za stik ali podatki o vaši vlogi v tem poslovnem razmerju.

Včasih zbiramo podatke od tretjih ponudnikov podatkov ali iz javno dostopnih virov za namene preprečevanja pranja denarja, preverjanja preteklosti in podobne namene ter za zaščito našega podjetja in izpolnjevanje naših zakonskih in regulativnih obveznosti.

Kako uporabljamo vaše podatke:

Vaše podatke lahko uporabljamo za naslednje namene:

 • za delovanje, administracijo in izboljšave naše spletne strani in poslovnih prostorov ter drugih vidikov našega poslovanja,
 • za izpolnjevanje naših zakonskih in regulativnih obveznosti ter za vlaganje in obrambo pravnih zahtevkov,
 • za delovanje, upravljanje, razvijanje in spodbujanje našega podjetja, predvsem odnosov z organizacijo, ki jo zastopate (če katero), ter povezanih transakcij – na primer za namene trženja in
 • za zaščito našega podjetja pred goljufijo, pranjem denarja, kršitvijo zaupnosti, kibernetskimi napadi, krajo lastniških materialov in drugimi finančnimi ali poslovnimi kaznivimi dejanji.
 • za izvajanje promocijskih aktivnosti, ki jih bo izvajal upravljalec podatkov z namenom obveščanja strank in deljenja koristnih informacij.

Občasno lahko pregledujemo vaše podatke, ki jih hranimo v naših sistemih – vključno z vsebino in drugimi informacijami, povezanimi z vašimi e-poštnimi sporočili in drugo komunikacijo z nami – za namene skladnosti in zaščite podjetja, kot je opisano zgoraj.

To lahko vključuje preglede za namene razkritja informacij, ki se nanašajo na pravdne spore in/ali preglede evidenc, relevantnih za notranjo ali zunanjo regulativno ali kriminalistično preiskavo.

V obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja, bodo tovrstni pregledi potekali na ustrezen in sorazmeren način ter bodo odobreni na ustrezni vodstveni ravni. Ti pregledi lahko vključujejo razkritje informacij državnim organom in nasprotnim strankam v pravdnem sporu, kot je opisano spodaj.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali, samo kolikor je to potrebno za doseganje zgoraj opisanih namenov in samo če sklenemo, da vam obdelava podatkov ne škoduje ali posega v vašo zasebnost na način, ki bi bil v nasprotju z našim zakonitim interesom za doseganje teh namenov.

V izjemnih okoliščinah lahko zakon zahteva, da razkrijemo ali na kak drug način obdelamo vaše osebne podatke. Ko vas bomo prosili za podatke o vas, vam bomo povedali, ali je posredovanje zahtevanih podatkov potrebno za izpolnitev zakonske obveznosti ali je izključno prostovoljno in zato ne boste utrpeli nobenih posledic, če se odločite, da nam podatkov ne boste posredovali. V nasprotnem primeru morate predpostavljati, da podatke potrebujemo za namene poslovanja ali zagotavljanja skladnosti (kot je opisano zgoraj).

 
Razkritje in mednarodni prenos vaših podatkov

Vaše osebne podatke lahko namesto nas obdelujejo tudi naši pogodbeni sodelavci. To so zaupanja vredni pogodbeniki, katerim smo s pogodbo zaupali posamezna opravila v zvezi z delovanjem našega zdravstvenega zavoda (npr., zdravniki, ostali strokovnjaki, ki jih potrebujemo za nemoten potek zagotavljanja storitev). Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po naših navodilih ter izključno v našem imenu in za naš račun.

Osebne podatke o vas lahko razkrijemo naslednjim osebam, kadar smo pridobili vaše soglasje ali kadar je to razumno potrebno za različne namene, določene zgoraj:

 • vašim sodelavcem znotraj organizacije, ki jo zastopate,
 • ponudnikom storitev, ki gostijo našo spletno stran ali druge sisteme informacijske tehnologije ali kako drugače hranijo ali obdelujejo vaše podatke v našem imenu (vključno z zdravniki in drugim zdravstvenim osebjem), in sicer pod strogimi pogoji zaupnosti in varnosti,
 • osebi, ki prevzame naše podjetje in sredstva ali njegove relevantne dele ali
 • v izjemnih okoliščinah:
  • pristojnim regulativnim organom, organom pregona in drugim državnim organom ali nasprotnim strankam v pravdnem sporu v kateri koli državi ali območju ali
  • ko razkritje zahteva zakon.


Hramba in izbris vaših podatkov:

Poskrbeti nameravamo, da bodo vaši osebni podatki točni in posodobljeni. Ko podatkov, ki jih hranimo o vas, ne bomo več potrebovali, jih bomo izbrisali.

Upoštevajte, da lahko hranimo omejene podatke o vas, čeprav vemo, da ste zapustili organizacijo, ki ste jo zastopali, zato da lahko z vami ohranjamo neprekinjen odnos, če in ko bomo spet v stiku z vami, ko boste zastopali drugo organizacijo.

V določenih primerih izbris osebnih podatkov ni mogoč, saj so povezani s storitvami, ki smo jih po zakonu dolžni izvajati za organizacijo, ki vas je napotila na zdravniški pregled.

Vaše pravice:

V skladu z zakonodajo o varstvu podatkov lahko imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, in do nekaterih povezanih podatkov. Prav tako lahko zahtevate popravek ali izbris netočnih osebnih podatkov.

Kadar koli lahko ugovarjate naši uporabi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, v nekaterih drugih okoliščinah pa lahko imate pravico ugovarjati naši obdelavi nekaterih ali vseh osebnih podatkov (in zahtevate njihov izbris).

V nekaterih okoliščinah lahko imate tudi pravico do »prenosljivosti podatkov«, tj. da od nas zahtevate, da vaše osebne podatke prenesemo vam ali novemu ponudniku storitev.

Če želite uveljavljati katero od zgoraj navedenih pravic, nas kontaktirajte.

Prav tako lahko vložite pritožbo glede naše obdelave vaših osebnih podatkov.

Stopite v stik z nami:

Veseli bomo vaših vprašanj, komentarjev in zahtev v zvezi s to izjavo o zasebnosti in obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pošljite e-poštno sporočilo našemu lokalnemu pooblaščencu za varstvo podatkov ambulanta@mestozdravja.si.

Spremembe te politike

Vse prihodnje spremembe te izjave o zasebnosti bodo objavljene na naši spletni strani.

Zadnja posodobitev: 3.3.2021

Scroll to Top