Zdravniški pregled za operativne gasilce Ljubljana

Mesto-zdravja-ostale-storitve-operativni-pregledi-gasilcev

Preventivni zdravniški pregled za gasilce

Operativni gasilci so po zakonu (Pravilniku o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti) dolžni opraviti zdravniški pregled za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti. Preglede opravljajo javni zdravstveni zavodi ali dejavnosti medicine dela, prometa in športa. V Mestu zdravja opravljamo zdravstvene preglede za gasilce. Pri nas so čakalne dobe kratke, zdravniško spričevalo, ki dokazuje vašo operativno sposobnost, pa dobite takoj, če so za to izpolnjeni vsi pogoji.

Storitve

 • Preventivni pregledi za operativne gasilce (Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev)
 • Preventivni pregledi za operativne gasilce, ki opravljajo najzahtevnejša opravila (nosilci izolirnih dihalnih aparatov)
 • Za operativne gasilce
 • Za gasilce z najzahtevnejšimi deli (nosilci izolirnih dihalnih aparatov)
 • Za gasilska društva, ki želijo zagotoviti pregled več gasilcem sočasno (dogovorjeni termini samo za društvo)
 • Veljavni osebni dokument
 • Zdravstveni karton (naročite ga pri zdravniku) ali izpolnjen obrazec, ki ga izpolni vaš osebni zdravnik (link – datoteka)
 • Specialistične izvide (v kolikor so vezani na trenutno zdravstveno stanje – izvide vam vrnemo)
 • Očala ali leče, če jih uporabljate
 • Pregled medicinske dokumentacije
 • Anamnezo
 • Antropometrične meritve: telesna višina, telesna teža
 • Meritve krvnega tlaka (mmHg) in srčne frekvence
 • Klinični pregled pri zdravniku specialistu medicine dela, prometa in športa
 • Spirometrijo
 • EKG v mirovanju
 • Izdajo zdravniškega spričevala

Fakultativno je pregled razširjen glede na individualne potrebe (delo na višini in perimetrija za voznike) .

 •  

Zakaj opraviti zdravniški pregled za gasilce v Mestu zdravja?

Scroll to Top