Zdravniški pregled za športnike Ljubljana

Preventivni pregledi za športnike in otroke športnike

Medicina športa je veja medicine, ki se ukvarja z vplivom športne aktivnosti na zdravje športnika, na športne uspehe in rast ter razvoj otrok športnikov. Namen preventivnega pregleda za športnike in športnike otroke je odkrivanje morebitnih odklonov v zdravstvenem stanju, ki so posledica športnega udejstvovanja ter odkrivanje rizičnih faktorjev in okvar organskih sistemov, ki lahko predstavljajo nevarnost, da se zdravje zaradi ukvarjanja z izbrano športno panogo poslabša.  V Mestu zdravja pregled izvede zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, ki se je usmerjeno izobraževal na področju medicine športa.

Storitve medicine športa

 • Preventivni pregledi za športnike (Pravilnik o preventivnih pregledih)
 • Preventivni pregledi za nogometaše po zahtevah UEFE
 • Nadstandarni preventivni pregledi za športnike (večji obseg laboratorijskih testov z opcijo vključitve nutricionista)
 • NOVO: Preventivni pregled pred začetkom telesne vadbe ali hujšanja
 • Za rekreativne športnike
 • Za otroke športnike z izdajo spričeval, ki dovoljujejo treninge in tekmovanja v sklopu vseh zvez
 • Za klube, ki potrebujete analizo podatkov športnikov za zmanjševanje števila poškodb
 • Za vse posameznike, ki se na novo rekreirate z namenom spremembe življenjskega sloga in izgube telesne teže
 • Veljavni osebni dokument
 • Zdravstveni karton (naročite ga pri zdravniku) ali izpolnjen obrazec, ki ga izpolni vaš osebni zdravnik (link – datoteka)
 • Specialistične izvide (v kolikor so vezani na trenutno zdravstveno stanje – izvide vam vrnemo)
 • Očala ali leče, če jih uporabljate
 • Pregled medicinske dokumentacije
 • Anamneze (velja za vse kakovostne skupine): zdravstvena anamneza (družinska, osebna), socialna anamnezo, športna anamneza, opis tedenske frekventnosti (količine) treninga, športno uspešnost
 • Somatski status
 • Antropometrijo (velja za vse kakovostne skupine): telesna višina, telesna teža, izračun idealne telesne teže
 • Meritev krvnega tlaka (mmHg) in srčne frekvence
 • Klinični pregled pri zdravniku specialistu s poudarkom na lokomotornem sistemu
 • Spirometrijo
 • Oceno vida (Orthorator ali R12)
 • EKG v mirovanju
 • Laboratorijske preiskave: hemogram, feritin, sedimentacija, urin
 • Psihološki pregled: rizični športi (vse kakovostne skupine)
 • ADG in vestibulogram: rizični športi − motošport, padalstvo, boks, podvodni športi, jadralno letalstvo (vse kakovostne skupine)
 • Perimetrija: alpsko smučanje, motošport (za 1. in 2. skupino)
 • Niktomat: rally (vse kakovostne skupine)

Zakaj opraviti zdravniški pregled za športnike v Mestu zdravja?

Mesto-zdravja-medicina-dela-prometa-sporta-prednosti-mesta-zdravja

Preberite pomembne napotke in nasvete pred zdravniškim pregledom

Storitve

Medicina dela

 • Zdravstveni pregledi za zaposlene, ocene tveganja za podjetja
 • Promocija zdravja na delovnem mestu

Medicina prometa

 • Pregledi za pridobitev ali podaljšanje vozniškega izpita vseh kategorij
 • Pregledi za podaljšanje izpita za starejše od 80 let

Ostala ponudba

 • Operativni pregledi za gasilce
 • Splošni preventivni pregledi
 • Ostalo
Scroll to Top